Alternative low-bandwidth version Skip to main content

Monthly Weather Events - Athenry

Weather events for ATHENRY up to 30-Sep-2018

Number of days with Rainfall > 10mm.

Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018 5 1 1 0 1 0 3 3 3
2017 1 2 4 0 3 4 4 1 2 4 2 6
2016 3 5 3 0 2 2 2 3 6 1 2 2
2015 7 1 5 3 4 0 3 2 3 1 8 12

Number of days with a maximum 10-min. mean wind speed >= 15m/s

Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018 1 0 0 0 0 1 0 0 1
2017 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
2016 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Number of days with Minimum Temperature < 0 deg. C

Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018 7 14 16 3 0 0 0 0 1
2017 6 8 3 0 0 0 0 0 0 0 8 11
2016 9 11 7 4 0 0 0 0 0 1 10 7
2015 9 8 9 2 0 0 0 0 0 0 2 1

Glacadh le cur chuige oibiachtúil agus intomhaiste maidir lena meastar a bheith ina theagmhas aimsire a d’fhéadfadh teagmhas moillaga bheith mar thoradh air, i.e. am breise faighte ag an gconraitheoir. Bíonn teagmhas moillaga ann nuair a sháraíonn teagmhas aimsire an luach tairsí sonraithe (90ú peircintíl) in aon mhí áirithe.

Is ionann teagmhais aimsire agus:

  • Líon na laethanta in aghaidh na míosa le méid báistí > 10mm.
  • Líon na laethanta in aghaidh na míosa le meán-uaslais gaoithe 10-nóim >=15m/s.
  • Líon na laethanta in aghaidh na míosa le híosteocht < 0 céim C.

You are here: