Alternative low-bandwidth version Skip to main content

Ráiteas Príobháideachta

Suíomh gréasáin Met Éireann – teagmháil linn

Is mór ag Met Éireann do ceart chun príobháideachta. Déileálfar le haon eolas a chuireann tú ar fáil ar an suíomh gréasáin seo de réir na gcaighdeán slándála agus rúndachta cuí agus de réir na nAchtanna um Chosaint Sonraí, 1988 & 2003. Má chuireann tú aon eolas pearsanta ar fáil i bhfoirm seoladh ríomhphoist le fiosrúchán nó moladh ní chuirfear na sonraí sin ar fáil d’aon tríú páirtí agus ní úsáidfear an t-eolas ach chun na gcríoch a bhí i gceist leis.

  • Bailíonn ár Soláthraí Seirbhíse Idirlín sonraí teicniúla ó chuairteanna ar an suíomh amhail:
  • seoladh IP chliant gréasáin an chuairteora
  • an t-ainm fearainn ardleibhéil a úsáideadh (mar shampla .ie, .com, .org, .net)
  • na suiomhanna gréasáin ar shroich an cuairteoir muid uathu roimhe seo, lena n-áirítear aon téarmaí a úsáideadh
  • sonraí conaire cliceála a léiríonn an trácht cuairteoirí ar an suíomh gréasáin (mar shampla na leathanaigh a ndearnadh iad a rochtain agus na doiciméid a íoslódáladh)
  • an cineál brabhsálaí gréasáin a d’úsáid an cuairteoir gréasáin.
  • is chun críocha staitistiúla an t-eolas seo agus ní ceadmhach aon chuid de a úsáid chun cuairteoirí ar leith ar an suíomh a aithint mura n-éilítear é de réir dlí.

Baineann an suíomh gréasaíonn seo úsáid as Google Analytics, seirbhís anailísíochta gréasáin arna soláthar ag Google, Inc. (“Google”). Baineann an tseirbhís seo úsáid as “fianáin”, ar comhaid téacs iad a chuirtear ar do ríomhaire, chun cuidiú leis an suíomh gréasáin anailís a dhéanamh ar conas a bhaineann cuairteoirí an tsuímh met.ie úsáid as an suíomh. Déanfar an t-eolas a ghinfidh an fianán faoin gcaoi a n-úsáideann tusa an suíomh gréasáin (lena n-áirítear do sheoladh IP) a tharchur chuig Google agus a stóráil le Google ar fhreastalaithe sna Stáit Aontaithe. Bainfidh Google úsáid as an eolas seo chun meastóireacht a dhéanamh ar an gcaoi a n-úsáideann tú an suíomh gréasáin, chun tuarascálacha a thiomsú faoi ghníomhaíocht ar an suíomh gréasáin le haghaidh Met Éireann, agus chun seirbhísí eile a sholáthar i ndáil leis an ngníomhaíocht ar an suíomh gréasáin agus ar úsáid idirlín. Féadfaidh Google freisin an t-eolas seo a aistriú chuig tríú páirtithe i gcás go bhfuil sé de cheangal orthu é sin a dhéanamh de réir dlí, nó i gcás go ndéanann an tríú páirtí sin eolas a phróiseáil ar son Google. Ní dhéanfaidh Google iarracht gaol a aithint idir do sheoladh IP agus aon sonraí eile atá i seilbh Google. Is féidir leat diúltú d’úsáid fianán trí na socruithe iomchuí a roghnú ar do bhrabhsálaí, ach tabhair faoi deara i gcás go ndéanfaidh tú seo tá seans ann nach mbeidh tú in ann úsáid iomlán a bhaint as feidhmiúlacht an tsuímh gréasáin seo. Trí úsáid a bhaint as an suíomh gréasáin seo agus cead a thabhairt le go bhfanfadh na fianáin cumasaithe, tá tú ag toiliú go ndéanfadh Google sonraí fút a phróiseáil sa chaoi agus chun na gcríoch atá sonraithe thuas.

De bhreis ar na fianáin arna socrú ag Google tá na fianáin anaithnide seo a leanas socraithe ag an suíomh:

  • Fianán le haghaidh rogha teanga chun a chur in iúl dúinn cibé acu ar mhaith leat amharc ar an suíomh trí Ghaeilge nó trí Bhéarla
  • Fianán le haghaidh rogha contae chun cead a thabhairt dúinn sonraí réamhaisnéise a thaispeáint do do cheantar
  • Fianán chun a chur in iúl dúinn go dteastaíonn uait amharc ar leagan deisce nó soghluaiste den suíomh gréasáin

Ní dhéanann aon cheann de na fianáin seo aon eolas pearsana a stóráil agus ní bhaintear úsáid astu ach chun eispéireas níos fearr a chur ar fáil don úsáideoir.

Más mian leat, tar éis duit eolas pearsanta a sholáthar, an t-eolas sin a phlé, a cheartú nó a scriosadh, (lena n-áirítear sonraí pearsanta a soláthraíodh trí mheán an tsuímh ghréasáin) scríobh chuig Ceann Seirbhíse Gnó, Met Éireann, Cnoc Ghlas Naíon, Baile Átha Cliath 9.

 

You are here: