CLÁRÚ D’FHOLÁIRIMH RABHADH

SOCRÚ NA PRÓIFÍLE


* ag teastáil
* ag teastáil
* ag teastáil
Seirbhís Gearrtheachtaireachtaí (SMS) Roghnach maidir le Rabhaidh Aimsire Stádais Dhearg

Tá Ráiteas Príobháideachais na Seirbhíse Foláirimh maidir le Rabhadh Aimsire (Ríomhphost/SMS) ar fáil anseo

Más maith leat stop a chur le foláirimh um rabhaidh aimsire a fháil, is féidir iad a scriosadh am ar bith sna Socruithe um Fholáirimh Rabhaidh ar do phróifíl. Más maith leat go scriosfar do shonraí pearsanta ónár mbunachar sonraí , déan teagmháil le digital.queries@met.ie chun é sin a iarraidh..

Caithfidh na rudaí seo a leanas a úsáid i do phasfhocal:

Litir chás íochtair amháin

Ceannlitir amháin

Uimhir amháin

Carachtar amháin nach litir ná uimhir é

8 gcarachtar ar a laghad