Báisteach tiomána a dháiledh in Éirinn

Tá aeráid na hÉireann ag athrú. Mar thoradh air sin, mhaoinigh an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta tionscadal Met Éireann chun ‘léarscáileanna agus sonraí aeráide a nuashonrú chun tacú le caighdeáin dearaidh foirgneamh in Éirinn’. Ba é spreagadh an taighde seo léarscáil den Innéacs Báistí Tiomána le haghaidh Dromchlaí Ingearacha a tháirgeadh, den chéad uair, de réir I.S. EN ISO 15927-3:2009 agus bunaithe ar shonraí in aghaidh na huaire ón ngnáthnós aeráide 1991 – 2020 is déanaí le húsáid i ndearadh foirgneamh chun athléimneacht a fheabhsú chun tacú le hoiriúnú don athrú aeráide in Éirinn.

D’fhéadfadh báisteach ghaoth-tiomáinte in aghaidh balla a ionsú go páirteach nó dul isteach trí scoilteanna sa bhalla, rud a mhéadaíonn an baol damáiste do fabraice an fhoirgnimh. Is iondúil go dtéann báistí isteach trí bhearnaí agus scoilteanna in aghaidheanna foirgneamh agus timpeall imill na ndoirse agus na bhfuinneog tar éis tréimhsí gearra de bháisteach trom agus gaotha. Braitheann tionchar na báistí ar fhoirgnimh ar dhéine báistí, fad, luas na gaoithe agus treo na gaoithe.

Rachaidh aschuir an taighde seo chun sochair do raon leathan de lucht déanta cinntí atá ag comhoibriú faoi láthair le Met Éireann, amhail an tÚdarás um Chaighdeáin Náisiúnta na hÉireann, ARUP agus an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta. Beidh an tuarascáil seo mar bhonn eolais freisin do bheartas maidir le príomhbhonneagar náisiúnta a sheachadadh, mar thithíocht agus athchóiriú foirgneamh.

Tagann an léarscáil nua in ionad na léarscáile roimhe sin a d’fhoilsigh Met Éireann in 2010 agus ba cheart do chinnteoirí glacadh léi. Táthar ag súil go mbeidh an míniú mionsonraithe ar chur i bhfeidhm mhodheolaíocht an I.S. EN ISO 15927-3:2009 ina chabhair do rialtóirí in áiteanna eile agus iad ag glacadh leis an modheolaíocht seo ina ndlínsí féin.

Léigh an tuairisc iomlán:

Mateus, C., agus Coonan, B. 2022. Báisteach tiomána a dháileadh in Éirinn. Nóta clíomeolaíochta Uimh. 17. Met Éireann.

Tuairisc Creative Commons LicenseTá an obair seo ceadúnaithe faoi Ceadúnas Sannta Creative Commons- Idirnáisiúnta Neamhthráchtála-Sharealike 4.0..

Innéacs báistí a thiomáint le haghaidh Dromchlaí Ingearacha (I.S. EN ISO 15927-3:2009) don tréimhse 1991 - 2020 do Phoblacht na hÉireann. Aicmí Léirithe Nochtadh: an-fhothainiúil (<20), fothainiúil (20 - 25), measartha (25 - 30), crua (30 - 35), an -chrua (35 - 40) foircneach (40 - 45).

Innéacs báistí a thiomáint le haghaidh Dromchlaí Ingearacha (I.S. EN ISO 15927-3:2009) don tréimhse 1991 – 2020 do Phoblacht na hÉireann. Aicmí Léirithe Nochtadh: an-fhothainiúil (<20), fothainiúil (20 – 25), measartha (25 – 30), crua (30 – 35), an -chrua (35 – 40) foircneach (40 – 45).