Alternative low-bandwidth version Skip to main content

Monthly Weather Events - Valentia

Weather events for VALENTIA OBSERVATORY up to 30-Sep-2018

Number of days with Rainfall > 10mm.

Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018 8 3 3 7 4 1 1 3 3
2017 6 3 2 2 1 6 3 3 7 5 2 7
2016 10 7 4 2 2 2 1 4 7 3 2 3
2015 7 3 5 2 4 3 3 4 4 4 7 13

Number of days with a maximum 10-min. mean wind speed >= 15m/s

Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018 8 5 1 0 0 1 0 0 1
2017 0 2 4 0 0 0 0 0 2 2 1 6
2016 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2015 11 6 6 1 0 1 0 1 0 0 9 11

Number of days with Minimum Temperature < 0 deg. C

Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018 2 3 8 0 0 0 0 0 0
2017 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2016 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1
2015 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Glacadh le cur chuige oibiachtúil agus intomhaiste maidir lena meastar a bheith ina theagmhas aimsire a d’fhéadfadh teagmhas moillaga bheith mar thoradh air, i.e. am breise faighte ag an gconraitheoir. Bíonn teagmhas moillaga ann nuair a sháraíonn teagmhas aimsire an luach tairsí sonraithe (90ú peircintíl) in aon mhí áirithe.

Is ionann teagmhais aimsire agus:

  • Líon na laethanta in aghaidh na míosa le méid báistí > 10mm.
  • Líon na laethanta in aghaidh na míosa le meán-uaslais gaoithe 10-nóim >=15m/s.
  • Líon na laethanta in aghaidh na míosa le híosteocht < 0 céim C.

You are here: