Alternative low-bandwidth version Skip to main content

Monthly Weather Events - NewportMayo

Weather events for NEWPORT up to 30-Sep-2018

Number of days with Rainfall > 10mm.

Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018 11 4 2 2 2 2 2 6 4
2017 2 5 7 0 2 4 6 8 4 6 7 7
2016 7 7 6 4 0 2 2 4 8 1 5 3
2015 11 5 9 6 6 1 6 6 4 2 10 13

Number of days with a maximum 10-min. mean wind speed >= 15m/s

Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018 8 1 1 1 0 2 0 0 2
2017 6 4 1 0 0 0 0 0 2 1 0 8
2016 3 7 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1
2015 12 4 7 1 2 1 0 1 0 0 11 10

Number of days with Minimum Temperature < 0 deg. C

Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018 2 5 7 1 0 0 0 0 0
2017 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2016 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
2015 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Glacadh le cur chuige oibiachtúil agus intomhaiste maidir lena meastar a bheith ina theagmhas aimsire a d’fhéadfadh teagmhas moillaga bheith mar thoradh air, i.e. am breise faighte ag an gconraitheoir. Bíonn teagmhas moillaga ann nuair a sháraíonn teagmhas aimsire an luach tairsí sonraithe (90ú peircintíl) in aon mhí áirithe.

Is ionann teagmhais aimsire agus:

  • Líon na laethanta in aghaidh na míosa le méid báistí > 10mm.
  • Líon na laethanta in aghaidh na míosa le meán-uaslais gaoithe 10-nóim >=15m/s.
  • Líon na laethanta in aghaidh na míosa le híosteocht < 0 céim C.

You are here: