Alternative low-bandwidth version Skip to main content

Monthly Weather Events - Mt Dillon

Weather events for MT DILLON up to 30-Sep-2018

Number of days with Rainfall > 10mm.

Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018 7 2 0 1 2 3 1 4 0
2017 0 3 3 0 4 1 3 3 3 3 2 5
2016 3 3 1 2 1 5 1 2 3 1 1 2
2015 4 1 6 1 3 0 4 3 1 4 5 8

Number of days with a maximum 10-min. mean wind speed >= 15m/s

Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2016 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Number of days with Minimum Temperature < 0 deg. C

Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018 5 14 16 7 1 0 0 0 3
2017 9 7 6 1 2 0 0 0 0 0 8 11
2016 7 11 6 6 0 0 0 0 0 2 8 13
2015 7 8 13 10 1 0 0 0 0 3 2 3

Glacadh le cur chuige oibiachtúil agus intomhaiste maidir lena meastar a bheith ina theagmhas aimsire a d’fhéadfadh teagmhas moillaga bheith mar thoradh air, i.e. am breise faighte ag an gconraitheoir. Bíonn teagmhas moillaga ann nuair a sháraíonn teagmhas aimsire an luach tairsí sonraithe (90ú peircintíl) in aon mhí áirithe.

Is ionann teagmhais aimsire agus:

  • Líon na laethanta in aghaidh na míosa le méid báistí > 10mm.
  • Líon na laethanta in aghaidh na míosa le meán-uaslais gaoithe 10-nóim >=15m/s.
  • Líon na laethanta in aghaidh na míosa le híosteocht < 0 céim C.

You are here: