Skip to main content

Monthly Weather Events - Markree Castle

Weather events for Markree up to 31-Jul-2018

Number of days with Rainfall > 10mm.

Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018 7 1 0 4 2 1 1 n/a n/a
2017 0 4 2 0 2 1 3 5 4 4 3 5
2016 5 6 3 2 3 2 1 3 3 1 5 2
2015 8 1 3 1 4 0 3 2 1 1 11 11

Number of days with a maximum 10-min. mean wind speed >= 15m/s

Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
2017 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
2016 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
2015 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Number of days with Minimum Temperature < 0 deg. C

Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018 6 15 13 7 1 0 0 n/a n/a
2017 7 9 8 0 1 0 0 0 0 0 3 10
2016 10 12 5 7 1 0 0 0 0 3 11 8
2015 9 8 14 13 2 0 0 0 0 4 2 5

Glacadh le cur chuige oibiachtúil agus intomhaiste maidir lena meastar a bheith ina theagmhas aimsire a d’fhéadfadh teagmhas moillaga bheith mar thoradh air, i.e. am breise faighte ag an gconraitheoir. Bíonn teagmhas moillaga ann nuair a sháraíonn teagmhas aimsire an luach tairsí sonraithe (90ú peircintíl) in aon mhí áirithe.

Is ionann teagmhais aimsire agus:

  • Líon na laethanta in aghaidh na míosa le méid báistí > 10mm.
  • Líon na laethanta in aghaidh na míosa le meán-uaslais gaoithe 10-nóim >=15m/s.
  • Líon na laethanta in aghaidh na míosa le híosteocht < 0 céim C.

You are here: