Alternative low-bandwidth version Skip to main content

Monthly Weather Events - Knock

Weather events for KNOCK AIRPORT up to 30-Sep-2018

Number of days with Rainfall > 10mm.

Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018 6 2 0 4 3 2 2 4 2
2017 1 2 5 0 2 4 4 3 4 4 4 6
2016 5 6 3 1 3 3 2 3 1 2 2 2
2015 8 1 6 1 4 1 5 5 2 3 9 13

Number of days with a maximum 10-min. mean wind speed >= 15m/s

Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018 6 0 0 3 0 2 0 0 1
2017 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 3
2016 2 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1
2015 7 3 7 0 0 1 0 1 0 1 4 4

Number of days with Minimum Temperature < 0 deg. C

Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018 7 14 11 1 0 0 0 0 0
2017 7 8 2 0 0 0 0 0 0 0 1 8
2016 7 7 5 2 0 0 0 0 0 0 4 3
2015 10 7 8 1 0 0 0 0 0 0 0 3

Glacadh le cur chuige oibiachtúil agus intomhaiste maidir lena meastar a bheith ina theagmhas aimsire a d’fhéadfadh teagmhas moillaga bheith mar thoradh air, i.e. am breise faighte ag an gconraitheoir. Bíonn teagmhas moillaga ann nuair a sháraíonn teagmhas aimsire an luach tairsí sonraithe (90ú peircintíl) in aon mhí áirithe.

Is ionann teagmhais aimsire agus:

  • Líon na laethanta in aghaidh na míosa le méid báistí > 10mm.
  • Líon na laethanta in aghaidh na míosa le meán-uaslais gaoithe 10-nóim >=15m/s.
  • Líon na laethanta in aghaidh na míosa le híosteocht < 0 céim C.

You are here: