Alternative low-bandwidth version Skip to main content

Monthly Weather Events - Casement

Weather events for CASEMENT up to 30-Sep-2018

Number of days with Rainfall > 10mm.

Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018 2 0 1 2 0 1 1 1 1
2017 1 0 1 0 1 2 0 1 0 1 1 3
2016 3 1 1 1 2 4 0 2 1 1 2 1
2015 0 0 0 0 4 0 0 1 1 0 3 7

Number of days with a maximum 10-min. mean wind speed >= 15m/s

Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018 8 4 2 3 0 2 0 0 1
2017 1 5 1 0 0 0 0 1 0 4 0 2
2016 7 4 3 2 0 0 0 1 2 0 1 2
2015 10 4 7 1 0 3 0 0 0 0 7 14

Number of days with Minimum Temperature < 0 deg. C

Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018 6 12 11 5 0 0 0 0 0
2017 7 5 0 2 1 0 0 0 0 0 8 11
2016 4 10 7 5 0 0 0 0 0 0 11 6
2015 9 7 9 2 0 0 0 0 0 2 2 1

Glacadh le cur chuige oibiachtúil agus intomhaiste maidir lena meastar a bheith ina theagmhas aimsire a d’fhéadfadh teagmhas moillaga bheith mar thoradh air, i.e. am breise faighte ag an gconraitheoir. Bíonn teagmhas moillaga ann nuair a sháraíonn teagmhas aimsire an luach tairsí sonraithe (90ú peircintíl) in aon mhí áirithe.

Is ionann teagmhais aimsire agus:

  • Líon na laethanta in aghaidh na míosa le méid báistí > 10mm.
  • Líon na laethanta in aghaidh na míosa le meán-uaslais gaoithe 10-nóim >=15m/s.
  • Líon na laethanta in aghaidh na míosa le híosteocht < 0 céim C.

You are here: