Met Éireann - met.ie - The Irish Meteorological Service Online met.ie
The Irish Meteorological Service Online
  Baile - An tAonad Muirí- Réamhaisnéis do Limistéar

 

An tAonad Muirí

RÉAMHAISNÉIS LIMISTÉAR NA FARRAIGE (Amharc ar Réamhaisnéis Limistéar na Farraige)

Amharc ar Léarscáil Limistéar na Farraige

Cuimsíonn an Réamhaisnéis do Limistéar na Farraige a eisíonn Met Éireann Uiscí Cósta na hÉireann ag síneadh amach 30 muirmhíle, agus cuimsíonn sí freisin limistéar Mhuir Éireann arna léiriú ar an léarscáil.
Tá na bunghnéithe seo a leanas sa Réamhaisnéis do Limistéar na Farraige a eisíonn Met Éireann:

 • An Staid Mheitéareolaíochta nó Ghinearálta: Cur síos ar an staid mheitéareolaíochta ar fud na hÉireann ag an am luaite agus sna córais uisce in aice na hÉireann, mar shampla, lagraigh, frithchioclóin nó tul-umair, a bhfuiltear ag ceapadh go mbeidh tionchar acu ar na limistéir réamhaisnéise sa 24 uair ina dhiaidh sin. Seo a leanas cur síos ar roinnt de na téarmaí in úsáid anseo:-  
  • Ar tí tarlú: laistigh de 6 huaire,
  • Gan rómhoill: idir 6 agus 12 uair 
  • Níos déanaí: idir 12 agus 24 uair.
 • Seo a leanas cur síos ar luas ghluaiseacht an bhrú agus na dtul-chóras:-
  • Go mall: suas le 15 mhuirmhíle 
  • Go seasta: 15 go 25 muirmhíle 
  • Cuíosach gasta: 25 go 35 muirmhíle
  • Go gasta: 35 go 45 muirmhíle
  • An-ghasta: níos mó ná 45 muirmhíle.

Tagann an réamhaisnéis ghinearálta ina dhiaidh le sonraí maidir le gaoth, aimsir agus feicseanacht d’uiscí cósta uile Mhuir Éireann.

Bróisiúr Seirbhísí Aimsire Muirí (PDF)

 • Gaoth: Tugtar láidreacht na gaoithe i dtéarmaí Fórsa Beaufort agus tugtar treo na gaoithe ag baint úsáide as compás le 16 phointe  AMHARC AR SCÁLA BEAUFORT  
 • Aimsir: Seo a leanas roinnt téarmaí a úsáidtear i dtuairiscí Réamhaisnéise agus cósta:-
  • Breá: Lá tirim grianmhar d’fhormhór. Glan tar éis thitim na hoíche.
  • Measartha: Sealanna tirime maithe gréine (le scamaill ag leibhéal níos lú ná 3 - 5 okta de scamaill mheánacha nó ísle nó 6 - 8 okta de scamaill arda).
  • Scamallach: 6 - 8 okta de scamaill ísle nó mheánacha.
  • Ceobhrán: Feicseanacht srianta ag braoiníní uisce.
  • Smúiteán: Feicseanacht srianta ag deannach nó gal.
  • Tá téarmaí eile amhail báiteach nó cloichshneachta ina dtéarmaí féinmhínitheacha.
 • Feicseanacht: ciallaíonn cur síos ar fheicseanacht seo a leanas:-
  • Go maith: níos mó ná 5 mhuirmhíle (9km)
  • Measartha: 2 - 5 mm (4 - 9 km)
  • Go holc: 0.5 to 2 mm (4km)
  • Ceo: níos lú ná 0.5 mm (1,000m)
 • Rabhadh suaille: nuair atáthar ag tuar airde suaille níos mó ná 4 mhéadar. 
 • Ionchas: Tugtar ionchas achomair don tréimhse 24 uair a chuimsíonn an réamhaisnéis.

* Tuarascálacha Cósta (ó na stáisiúin seo a leanas):

 • Cionn Mhálanna
 • Aerfort Bhaile Átha Cliath
 • Rinn an Róistigh Uathoibríoch 
 • Dairbhre
 • Béal an Mhuirthead
 • Baoi M1
 • Baoi M2
 • Baoi M3
 • Baoi M4
 • Baoi M5
 • Baoi M6 
Suíomhanna na mBaoithe

Áirítear sna tuarascálacha cósta na nithe seo a leanas::

(a) treo na gaoithe ar chompás le 16 phointe agus luas i muirmhílte
(b) aimsir
(c) feicseanacht i muirmhílte agus i ndeichiú de sin,
(d) brú in heicteapascail (milleabair)
(e) claonadh an bhrú, a chuireann síos ar an athrú brú le 3 huaire anuas, de réir an scála seo:
0.0 - 0.4hPa = seasta
0.5 - 1.9hPa = ag éirí/titim go mall
2.0 - 3.4 hPa = ag éirí/titim
3.5 - 5.9 hPa = ag éirí nó ag titim go gasta
6.0hPa or greater = ag éirí nó ag titim an-ghasta

Turais Mhara

Airde Tonn / Riocht na Mara
Is ionann airde na dtonn agus an fad ingearach idir an tul toinne agus
an log a tháinig roimhe nó a thiocfaidh ina dhiaidh. Déanann an tábla thíos
cur síos ar an gcóras tonn atá bainteach le raon airdí Suntasacha Tonn.
Sainítear an airde shuntasach mar mheán-airde an triain is airde de na tonnta.
(Tá sé an-ghar do luach airde na dtonn nuair a dhéantar tomhais súl ar airde
na dtonn.)

Riocht na Mara (Tuairisciúil) Airde Shuntasach Tonn (i méadair)
Socair  0 -  0.1
Réidh (Tonnáin) 0.1 -  0.5
Bog  0.5 -  1.25
Meánach 1.25 - 2.5
Garbh 2.5 -  4
An-Gharbh 4  -   6
Ard 6  -   9
An-Ard  9  -  14
Feiniméanach Os cionn 14

Beidh airdí ag tonnta aonair sa tonnsraith a rachaidh os cionn na hairde suntasaí. Beidh an airde na toinne is airde thart ar dhá oiread na hairde suntasaí.


Rabhaidh faoi Ghála

 • Eisíonn Met Éireann rabhaidh faoi ghála d’uiscí cósta na hÉireann, a meastar iad a bheith ag síneadh amach 30 míle ón imeallbhord agus Muir Éireann nó cuid di. 
 • Déantar rabhaidh faoi ghálaí a eisiúint má réamh-mheastar go mbeidh gaotha ann ag Fórsa 8 ar Scála Beaufort.
 • Déantar Rabhaidh faoi Ghála Láidir a eisiúint má réamh-mheastar go mbeidh gaotha ann a shroichfidh Fórsa 9 ar Scála Beaufort nó séideáin mhinice ag ar a laghad 52 muirmhíle.
 • Eisítear Rabhaidh faoi ghaotha ag an bhFórsa Stoirme má réamh-mheastar go sroichfear Fórsa 10 ar Scála Beaufort nó séideáin mhinice ag ar a laghad 61 muirmhíle.
 • Eisítear Rabhaidh faoi Fhórsa Stoirme Fíochmhar má réamh-mheastar go sroichfear Fórsa 11 ar Scála Beaufort nó séideáin mhinice ag ar a laghad  69 muirmhíle.
 • Eisítear Rabhaidh faoi Fhórsa Hairicín má réamh-mheastar go sáróidh na gaotha 64 muirmhíle.

Rabhaidh do Bháid Bheaga
Eisítear Rabhaidh do Bháid Bheaga má réamh-mheastar go sroichfear Fórsa 6 ar Scála Beaufort (íos. 22 muirmhíle) nó suas le 10 muirmhíle amach ón gcósta.

Réamhaisnéisí Limistéar na Farraige ar fáil do na Meáin agus ar bhonn Tráchtála
Déantar Réamhaisnéisí Limistéar na Farraige a eisiúint agus a chraoladh beo ó Rannóg Réamhaisnéise Ginearálta Met Éireann ar RTÉ Raidió 1. Cuirtear aon rabhadh faoi ghála san áireamh san fheasachán nuachta gach uair ar RTÉ Raidió.

Stáisiúin Raidió Ghardaí Chósta na hÉireann.
Craolann Stáisiúin Raidió GCÉ fógra roimh ré de réamhaisnéisí aimsire ar Marine VHF Radio Ch16 agus ansin craolann siad an réamhaisnéis ar an gcainéal feidhmiúil ainmnithe cuí ar Raidió VHF. Déantar Réamhaisnéisí Limistéar na Farraige a chraoladh gach 3 huaire ag 0103 am áitiúil.

i.e. seo a leanas na hamanna craolacháin:- 0103, 0403, 0703, 1003, 1303, 1606, 1903, 2203 am áitiúil .
Bíonn fógra ar Marine VHF Ch16 sula ndéantar Rabhadh faoi Ghála a chraoladh. Déantar iad a chraoladh a luaithe is a fhaightear iad agus déantar iad a athchraoladh arís ag an gcéad am is cóngaraí eile astu seo a leanas:- 0033, 0633, 1233 agus 1833 am áitiúil.

Gréasán
Is féidir an Réamhaisnéis is déanaí do Limistéar na Farraige, Rabhaidh do Bháid Bheaga agus Rabhaidh faoi Ghalaí (más ann dóibh) a fháil ar an suíomh seo..

 

MET ÉIREANN, Glasnevin Hill, Dublin 9, Ireland Tel: +353-1-8064200 Fax: +353-1-8064247
© The material on this site is Met Éireann copyright. The name Met Éireann and the Met Éireann logo are registered trademarks. Copyright Notice.
Times indicated in forecasts and reports may be local or UTC.
twitter World Weather Services