Met Éireann - met.ie - The Irish Meteorological Service Online met.ie
The Irish Meteorological Service Online
  Baile - An tAonad Muirí - Breathnadóireachtaí Muirí

 

An tAonad Muirí

Breathnadóireachtaí Muirí

Líonra Baoithe Sonraí Muirí na hÉireann

Irish Marine Data Buoy Network

Le 100 bliain anuas is ó longa a fuarthas formhór na mbreathnadóireachtaí muirí. I ngach breathnadóireacht tá tuarascálacha amhairc de gach ceann nó de roinnt de na paraiméadair seo a leanas:- airde na farraige agus tréimhse farraige, airde, treo agus tréimhse suaille, luas agus treo na gaoithe, cineál , méid agus airde na scamall agus airde, feicseanacht agus cineál ginearálta na haimsire amhail ceo, báisteach, sneachta srl agus breathnadóireachtaí tomhaiste de bhrú, aer agus de theocht na farraige..

Tá an tAonad Muirí freagrach as Oifigigh Meitéareolaíochta Calafoirt Met Éireann atá lonnaithe ag roinnt de na hOifigí ar fud na tíre agus a oileann criúnna long maidir leis an gcaoi breathnadóireachtaí aimsire a dhéanamh.  

Níos mó agus níos mó, le 10 mbliana anuas, tá córais uathoibríocha in úsáid anois seachas daoine a bheith ag gabháil do na breathnadóireachtaí – córais a thiomsaíonn eolas ó bhraiteoirí agus a sheolann an t-eolas sin chuig Met Éireann trí mheán satailíte.

Sa bhliain 1999 chuir Met Éireann, le roinnt maoiniúcháin ón Roinn Cumarsáide, Mara agus Acmhainní Nádúrtha, Stáisiún Aimsire Uathoibríoch (SAU) ar bord an RV Celtic Voyager de chuid Fhoras na Mara. Seolann an SAU seo breathnadóireachtaí gach uair an chloig maidir le luas agus treo na gaoithe (ceartaithe le haghaidh ghluaiseachtaí na loinge), brú, sainairíonna agus claonadh na gaoithe, teocht aeir agus drúchtphointe an aeir agus teocht na farraige.

Celtic VoyagerTá breathnadóireachtaí leanúnacha fadtéarmacha chomh tábhachtach sin don réamhaisnéis agus don chlíomeolaíocht gur sheol Met Éireann, i gcomhar le Foras na Mara, leis an Roinn Cumarsáide, Mara agus Acmhainní Nádúrtha agus le hOifig Meitéareolaíochta na RA an chéad cheann as sraith de 5 bhaoi sonraí atá amuigh ó chósta na hÉireann.

Weather BouyTá an chéad bhaoi M1, tuairim is 60 míle siar amuigh ó chósta na nOileán Árann. Chuir an baoi tuairiscí ar fáil gach uair do Met Éireann ó  0900UTC, 6 Samhain 2000 i leith.

Tuairiscíonn na baoithe ar luas na gaoithe – meánluas agus séideán, treo, brú agus sainairíonna brú agus claonadh na gaoithe, teocht – aeir, na farraige agus drúchtphointe ríofa ón mbogthaise choibhneasta, airde shuntasach toinne agus tonntréimhse.

Seoladh an dara baoi M2 ar Muir Éireann 20 Muirmhíle amuigh  ó Cheann Bhinn Éadair, i mí Aibreáin 2001.

Marine staffTá an tríú baoi, M3 tuairim is 31 muirmhíle siar ó dheas ó Ard an Fhéaraigh agus seoladh é i mí Iúil 2002.
Seoladh an 4ú baoi sa tsraith, an M4, i mí Aibreáin, tuairim is 10 míle siar ó Cheann Ros Eoghain.
Seoladh an cúigiú baoi, M5, i mí Dheireadh Fómhair 2004.
I gcás M6, an baoi deireanach, seoladh é tuairim is 210 muirmhíle thiar thiar theas amuigh ó Cheann Léime ar an 25 Meán Fómhair 2006.  

Ar deireadh thiar, beidh an cumas ag na baoithe uile paraiméadair aigéaneolaíochta a thomhas, amhail luas fheachtaí an aigéin agus teocht agus salandacht an uisce ag doimhneachtaí éagsúla.

Is féidir sonraí na mbreathnadóireachtaí baoithe fíor-ama a fháil ar an suíomh seo nó ó Shonraí na mBaoithe Mara (suíomh gréasáin Fhoras na Mara).

Suíomhanna na mBaoithe

Breathnadóíreachtaí Cósta Muirí:
Seachas ár stáisiúin shionoptacha chósta féin ag Cionn Mhálanna, Ros Láir, Rinn an Róistigh, Dairbhre agus Béal an Mhuirthead, faighimid breathnadóireachtaí ó Eagraíochtaí Muirí eile amhail: Feicseanachtaí tithe solais ó Choimisinéirí Soilse na hÉireann; gaotha, teocht, brú, bogthaise agus báisteach ón AWS ar Ché Thoir Dhún Laoghaire ó Chuideachta Chuan Dhún Laoghaire; gaotha, tonnta, leibhéil uisce, feicseanacht, brú agus teocht ó Marathon Gas Platform.

E-SURFMAR – Clár Dromchla Muirí EUMETNET (Líonra Seirbhísí Meitéareolaíochta na hEorpa)
DBCP – An Painéal um Chomhoibriú i leith Sonraí Baoithe

 

MET ÉIREANN, Glasnevin Hill, Dublin 9, Ireland Tel: +353-1-8064200 Fax: +353-1-8064247
© The material on this site is Met Éireann copyright. The name Met Éireann and the Met Éireann logo are registered trademarks. Copyright Notice.
Times indicated in forecasts and reports may be local or UTC.
twitter World Weather Services