Met Éireann - met.ie - The Irish Meteorological Service Online met.ie
The Irish Meteorological Service Online
  Baile - An tAonad Muirí - Clíomeolaíocht Mhuirí

 

An tAonad Muirí

Clíomeolaíocht Mhuirí

Cuirtear tuarascálacha aimsire ar fáil ar chúiseanna clíomeolaíochta nó dlíthiúla. Is tuarascálacha scríofa iad seo ar an aimsir ag am agus áit ar leith agus tá siad bunaithe ar ghnáthchairteacha aimsire a ndéanann réamhaisnéiseoirí dréachtú orthu agus tá siad bunaithe freisin ar na sonraí atá stóráilte ar bhunachar sonraí clíomeolaíochta Met Éireann.

Déantar breathnadóireachtaí aimsire ó longa, ó bhaoithe, ó thithe solais, ó longa solais, ó rigí ola agus ardáin ola a stóráil sa bhunachar sonraí clíomeolaíochta agus stóráiltear freisin torthaí agus fíorúcháin ón tsamhail toinne agus cuirtear táirgí staitistiúla ar fáil.

Teochtaí na Farraige
Tá aeráid mheasartha ag Éirinn a bhuíochas le tionchar maolúcháin na farraige. Tá na huiscí mórthimpeall ár gcóstaí an-te  - 7° go 8°C  - seo níos teo ná an meán domhanda do theochtaí farraige ag na domhanleithid seo de bharr Shíobadh Mór an Atlantaigh Thuaidh, an príomhfheacht aigéin a bhfuil tionchar aige ar Éirinn. Iompraíonn na gaotha aniar aneas an teas ón bhfarraige go dtí an talamh.

Graf

Marine Sea Temp Graph

BLIAIN / MÍ 2010 Uathoibríoch 2011 Uathoibríoch 1961-1990 le Foireann
EANÁIR 7.0 6.8 7.3
FEABHRA 6.4 7.2 6.7
MÁRTA 6.7 9.2 7
AIBREÁN 8.1 10.9 8.1
BEALTAINE 10   9.9
MEITHEAMH 11.7   12
IÚIL 14.7   13.8
LÚNASA 15   14.6
M. FÓMHAIR 14.5   14
D. FÓMHAIR 12.6   12.4
SAMHAIN 10.1   10.2
NOLLAIG 7.9   8.5

Nóta eolais: Ar an 1 Lúnasa  2007 scoireadh den chleachtas foireann a úsáid chun teocht dhromchla na farraige a léamh ag Cionn Mhálanna agus is léamh uathoibríoch anois a úsáidtear chun na sonraí oifigiúla a sholáthar. Le breis agus 3 bliana anuas coinníodh taifead den fhorluí idir an léamh a rinne foireann agus an léamh uathoibríoch, agus tugadh faoi deara go raibh difríocht de 0.8º C idir an dá thacar eolais, go príomha toisc go raibh suíomhanna éagsúla i gceist.

Séanadh: is figiúirí sealadacha le haghaidh 2010 agus 2011 iad na figiúirí thuas agus féadfaidh siad a bheith faoi réir athraithe tar éis rialú cáilíochta a dhéanamh orthu agus sula scaoiltear iad go hoifigiúil.

Tá raon teochtaí farraige ann amuigh ó chósta na hÉireann, ar an meán, idir 10° C amuigh ó chósta an iardheiscirt agus níos lú ná 7° amuigh ó chósta an oirthuaiscirt i mí Feabhra, agus idir 16° C sa deisceart agus 13° C i Muir Éireann ó thuaidh i mí Lúnasa.

Tarlaíonn na teochtaí is airde agus is ísle san fharraige beagán níos déanaí i rith na bliana ná mar a tharlaíonn ar talamh. Tógann sé níos mó ama don uisce téamh agus fuarú. Tríd is tríd, tá teochtaí na farraige níos airde ná teochtaí an aeir le linn an gheimhridh, ach is a mhalairt atá i gceist i míonna an tsamhraidh.  Sa dá chás is difríochtaí  measartha beag atá eatarthu, níos lú ná  5° C ach tá siad mór go leor le go mbeadh tionchar acu ar ár n-aeráid. 

 

MET ÉIREANN, Glasnevin Hill, Dublin 9, Ireland Tel: +353-1-8064200 Fax: +353-1-8064247
© The material on this site is Met Éireann copyright. The name Met Éireann and the Met Éireann logo are registered trademarks. Copyright Notice.
Times indicated in forecasts and reports may be local or UTC.
twitter World Weather Services