Met Éireann - met.ie - The Irish Meteorological Service Online
 
met.ie - The Irish Meteorological Service Online     
The Irish Meteorological Service Online  

Monday, 19 March 2018
  
RECENT SNOW
1 Celsius
E Fresh 
Search:   
Print this webpage
  Baile - An Rannóg Réamhaisnéise Ginearálta - Media

 

Rannóg Réamhaisnéise Ginearálta

Cumarsáid – An Réamhaisnéis Aimsire

* RAIDIÓ
* TEILIFÍS
* TEILEAFÓN, FACS AGUS RÍOMHPHOST
* SUÍOMH GRÉASÁIN
* PÁIPÉIR NUACHTA

Is é an chéim dheireanach ná eolas na réamhaisnéise a chur in iúl don úsáideoir deiridh. Corruair, is próiseas simplí é seo, mar shampla, b’fhéidir nach mbeidh de dhíth ar an úsáideoir ach an uasteocht ionchais ar lá áirithe, nó an ghaoth ag am agus áit áirithe, nó dealraitheacht báistí sna laethanta atá le teacht. Is féidir le réamhaisnéisí na meán a bheith níos dúshlánaí áfach, nó beidh réimse leathan de bhreathnóirí agus éisteoirí, lena suim agus riachtanais féin ag gach duine acu. Mar sin, caithfidh réamhaisnéis do na meáin, go háirithe ar an raidió nó ar an teilifís, raon leathan eolais a chur trasna, ach caithfear seo a dhéanamh ar bhealach loighciúil intuigthe éasca, ar féidir le lucht féachana/éisteachta a leanúint go héasca agus cuimhneamh air. 

Soláthraíonn LAR na réamhaisnéisí agus rabhaidh phoiblí go léir d’Éirinn. Ina theannta seo, soláthraíonn sé seirbhís do na meáin, don phobal muirí agus do ghnóthaí éagsúla tráchtála. Tá tábhacht mhór ag baint le cosaint agus sábháilteacht beatha agus maoine.  Cuirtear an pobal agus ranna rialtais ar an eolas faoi rabhaidh aimsire tríd an raidió, an teilifís, ar an ngréasán srl..

Soláthraíonn Met Éireann seirbhís an-luachmhar. Is é an aidhm a bhíonn aige de shíor ná réamhaisnéisí aimsire ardchaighdeáin a sholáthar, chomh maith le seirbhísí bainteacha, leis an uasmhéid éifeachtachta agus luach ar airgead. Is de bharr cumarsáid nua-aimseartha, ar ndóigh, ar  féidir leis seo a dhéanamh.

RAIDIÓ
Eisítear raon réamhaisnéisí i rith an lae. Cuirtear réamhaisnéisí chuig stáisiúin raidió do thrí lá ag an am. Ina theannta sin, seachadtar réamhaisnéisí laethúla beo thar na haerthonnta. Go minic is féidir iarraidh ar réamhaisnéiseoirí labhairt faoi choinníollacha aimsire le déanaí nó faoi réamhaisnéisí d’ócáidí speisialta, mar shampla ceolchoirmeacha amuigh faoin aer nó Laethanta Saoire Bainc. 

top

TEILIFÍS
Is iad seo leanas príomhfheidhmeanna réamhaisnéiseoir Met Éireann atá lonnaithe i RTÉ:

Ullmhú agus cur i láthair beo réamhaisnéis aimsire na hÉireann ar theilifís RTÉ1.

Réamhaisnéis aimsire na hEorpa a thabhairt agus scripteanna agus grafaicí a ullmhú do Réamhaisnéiseoirí aimsire RTÉ leis na réamhaisnéisí a chur i láthair.

Chun an réamhaisnéis aimsire a ullmhú agus a chur i láthair ar RTÉ 1, déantar an obair seo a leanas. Bíonn ag an réamhaisnéiseoir teilifíse cuid mhór den eolas atá ar fáil ag an réamhaisnéiseoir sa Lároifig Anailíse agus Réamhaisnéisithe (LAR), lena n-áirítear íomhánna satailíte agus RADAR, breacthaí breathnadóireachta in aghaidh na huaire agus táirgí samhail réamhaisnéisithe ó shamhail ECMWF, RA agus HIRLAM.

Ag baint úsáide as iad seo, dearbhaíonn an réamhaisnéiseoir an cineál aimsire a bheidh ann. Faigheann sé/sí treoir ón réamhaisnéis réigiúnach a eisíonn an réamhaisnéiseoir ar dualgas ag LAR. Téann an réamhaisnéiseoir teilifíse i dteagmháil le LAR chun an réamhaisnéis a phlé, aon éagsúlacht tuairime a réiteach agus cinnte a dhéanamh go bhfuil na réamhaisnéisí don raidió agus don teilifís ag teacht lena chéile.

Uair amháin a shocraítear an réamhaisnéis, ullmhaíonn an réamhaisnéiseoir teilifíse na grafaicí ag úsáid an chórais ghrafaicí ULTRA, chun cabhrú leis an réamhaisnéis a chur trasna ar an teilifís. Is féidir leis/léi script a ullmhú chomh maith. Tá na grafaicí déanta suas de theaglaim d’íomhánna satailíte agus RADAR, cairteacha aimsire sionoptacha le frontaí agus córais bhrú, cairteacha breise le siombailí do scamaill, theochtaí, ghaotha srl., agus cairt achomair. Bíonn na cairteacha grafacha iseichimh loighciúla ar amlíne atá ceangailte leis an gcóras ceamara in RTÉ.

Téann an réamhaisnéiseoir go dtí an stiúideo roimh gach réamhaisnéis aimsire agus déanann sé/sí gach rud a ullmhú don chraoladh. I gceist leis seo tá suiteáil an cheamara, an micreafón agus an leibhéal gutha a shocrú agus téann sé/sí i dteagmháil leis an Rialtóir Cur I Láthair in RTÉ chun a chinntiú go bhfuil gach rud i gceart.

Chomh maith le réamhaisnéis aimsire na hÉireann a ullmhú agus a chur i láthair, tugann an réamhaisnéiseoir réamhaisnéis aimsire ar fud na hEorpa do na laethanta ag teacht. Ullmhaítear grafaicí agus scripteanna agus tugtar do láithreoir aimsire RTÉ iad, a úsáideann iad do réamhaisnéis aimsire na hEorpa ar RTÉ 2.

Bíonn an réamhaisnéiseoir ar fáil ag nuacht RTÉ chomh maith le haghaidh agallaimh ar ócáidí aimsire faoi leith nó míreanna nuachta ina mbeidh saineolas meitéareolaíochta úsáideach.

top

FÓN, FACS AGUS RÍOMHPHOST
Eisítear réamhaisnéisí chuig Gníomhaireachtaí Stáit agus custaiméirí ag úsáid facs, fóin agus ríomhphoist.

top

 

SUÍOMH GRÉASÁIN
Déantar suíomh gréasáin Met Éireann a nuashonrú i rith an lae agus cuireann sé réamhaisnéisí réigiúnacha agus limistéar na farraige ar fáil, chomh maith le híomháineachas satailíte, breathnadóireachtaí a rinneadh le gairid ó na stáisiúin ar fud na hÉireann, tuairiscí baoithe, sonraí clíomeolaíochta srl. 

top

PÁIPÉIR
Eisítear réamhaisnéisí trí mheáin chlóite chomh maith, do shainleasanna earnála den mhórchuid, mar shampla an Farmer’s Journal.

top
 
MET ÉIREANN, Glasnevin Hill, Dublin 9, Ireland Tel: +353-1-8064200 Fax: +353-1-8064247

© The material on this site is Met Éireann copyright. The name Met Éireann and the Met Éireann logo are registered trademarks. Copyright Notice.
Times indicated in forecasts and reports may be local or UTC.
twitter World Weather Services


Site Design and Development by FUSIO