Met Éireann - met.ie - The Irish Meteorological Service Online met.ie
The Irish Meteorological Service Online
  Baile - Réamhaisnéisí - Réamhasinéis Atlantach 5-lá

 

Réamhaisnéis d'Éirinn Réamhasinéis Atlantach 5-lá


Brú: Scríobhtar iseabair, líne de chomhbhrú atmaisféarach, gach 4hPa (heicteaphascail nó milleabair). Léirítear réimsí Ardbhrú agus Lagbhrú. Má tá na hiseabair gar dá chéile, tá an ghaoth láidir.

Báisteach:Tá an ráta frasaíochta, i mm/u, meánaithe thar 6 huaire ríofa. Léiríonn scáthanna gorma báisteach éadrom agus léiríonn dath buí agus dearg báisteach throm. Féadann frasaíocht a bheith i bhfoirm báistí, cloichshneachta nó sneachta.

Teocht: Tuartha teochta dromchla thar talamh agus farraige. Léirítear teochtaí atá faoi bhun -20°C i ndath bán.

Gaoth: Léirítear láidreacht na gaoithe i muirmhílte (mílte loingseoireachta san uair) sna réimsí daite. Comhfhreagraíonn na dathanna d'fhórsaí Beaufort (Is ionann Gaoth Fórsa Gála, nó Beaufort Fórsa 8, agus 34 muirmhíle). Léiríonn na saigheada treo agus láidreacht na gaoithe.

Scamaill: Íomhánna ionsamhlaithe satailíte ríomhghinte. Is ionann an fhaisnéis atá léirithe agus brat scamall agus tá cuma chomhchosúil air is atá ar íomhánna satailíte.

Tonnta: Léiríonn an fínscéal daite an airde tonn suntasach (i méadair). Léiríonn saigheada an meán-treoir tonn. Tá fad an eireaball comhréireach leis an airde tonn.

Is é an Airde Tonn Iomlán suim na tonnta "farraige" (tiomáinte ag gaoithe) agus na tonnta "mórtais" (tiomáinte ag stoirmeacha i bhfad i gcéin).

Nóta: Léiríonn an dath bán áiteanna gan sonraí.

Sreabhadh na Gaoithe: Taispeántar sreabhadh na gaoithe le sruthlínte. Is léiriú iad na línte sin ar an gconair a thógann an ghaoth. Baintear úsáid as an dathchódú chun neart na gaoithe a chur in iúl agus tá na dathanna sin bainteach le leibhéil éagsúla rabhaidh Met Éireann – glas, buí, oráiste agus dearg. Tá sruthlínte go maith chun criosanna coinbhéirseachta a thaispeáint, mar shampla le haghaidh frontaí agus lagrach. Níl cóngaracht na sruthlínte nasctha go díreach le neart na gaoithe (ar an gcaoi chéanna le hiseabair); d’fhéadfadh sruthlínte a bheith an-chóngarach dá chéile i réigiúin ina bhfuil na gaotha an-éadrom fiú.

Ginearálta: Tá an fhaisnéis atá á léiriú anseo díorthaithe ó shamhlacha ón Tuar Uimhriúil Aimsire (TUA) a úsáidtear i Met Éireann mar threoir do réamhaisnéiseoirí. Faightear an fhaisnéis atá bainteach le tréimhsí suas go 5 lá chun tosaigh ón tsamhail ECMWF, léirithe ag 6 eatramh uaire. D'fhéadfadh nach léireodh an réamhaisnéis oifigiúil na treoirchairteacha a léiríodh; cuireann réamhaisnéiseoirí faisnéis ó bhreithnithe satailíte, radair agus aimsire, de bhreis ar a gcuid taithí féin, san áireamh chomh maith.

Tá na cairteacha aimsire seo faoi chosaint chóipchirt. Ní ceadmhach na cairteacha seo a atáirgeadh ar shuíomhanna gréasáin eile nó meáin leictreonacha trí mheán ar bith.

 

 

MET ÉIREANN, Glasnevin Hill, Dublin 9, Ireland Tel: +353-1-8064200 Fax: +353-1-8064247
© The material on this site is Met Éireann copyright. The name Met Éireann and the Met Éireann logo are registered trademarks. Copyright Notice.
Times indicated in forecasts and reports may be local or UTC.
twitter World Weather Services