Met Éireann - met.ie - The Irish Meteorological Service Online
 
met.ie - The Irish Meteorological Service Online     
The Irish Meteorological Service Online  

Friday, 23 February 2018
  
CLOUDY
4 Celsius
S Moderate 
Search:   
Print this webpage
  Baile - Aeráid - Ghaoth

 

An Ghaoth in Éirinn

Mean Annual Wind SpeedIs féidir le fachtóirí éagsúla tionchar a bheith acu ar an ngaoth i suíomh ar leith amhail tógáil foirgneamh nó crann, cineál an tír-raoin agus sraonadh ó shléibhte nó ó chnoic mháguaird. Mar shampla, tarlaíonn an mhinicíocht íseal de ghaotha aneas ag Aerfort Bhaile Átha Cliath toisc go dtugann na sléibhte fothain don deisceart. An gnáththreo gaoithe ná idir theas agus thiar. Bíonn na meánluasanna gaoithe sa raon 7 m.s.u. in áiteanna i Laighean Theas agus os cionn 18 m.s.u. sa tuaisceart. Ar an meán tá níos lú ná 2 lá le gálaí gach bliain in áiteanna áirithe intíre amhail Cill Chainnigh ach tá breis agus 50 sa bhliain ann in áiteanna ar an gcósta thuaidh amhail Cionn Mhálanna. Go deimhin, tá cósta thuaidh agus thiar na hÉireann i measc na n-áiteanna is gaofaire san Eoraip agus tá roinnt mhaith poitéinsil acu fuinneamh gaoithe a ghiniúint.

Tomhas Gaoithe

Ó ré an Aimiréil Sior Francis Beaufort (1774-1857), a chruthaigh scála Beaufort chun fórsa na gaoithe a thomhas, baineadh feidhm as an muirmhíle (míle muirí san uair) mar aonad luas na gaoithe. De réir an chleachtais mheitéareolaíochta nua-aimseartha, ámh, úsáidtear méadair sa tsoicind (1 mheádar sa tsoicind  = 1.94 muirmhíle = 2.24 míle san uair).

Stoirmeacha Suntasacha

Maximum gust speed likely to be exceeded once in 50 yearsMeastar gur tharla níos mó damáiste forleathan in Éirinn ar "Oíche na Gaoithe Móire" a tharla ar an 6-7 Eanáir 1839 ná mar a tharla de bharr aon stoirme eile le cúpla céad bliain anuas. Shroich gaotha fórsa hairicín agus rinneadh damáiste do idir cúigiú agus ceathrú de na tithe go léir i mBaile Átha Cliath, idir fhuinneoga briste agus scriosadh iomlán. Thosaigh an bhliain 1974 le tréimhse thar a bheith stoirmeach, agus bhí luas na gaoithe níos gasta in áiteanna ar oíche 11-12 Eanáir ná mar a bhí riamh cheana. Leagadh crainn, rinneadh damáiste d’fhoirgnimh agus cuireadh isteach ar sholáthar leictreachais chuig 150,000 teach. Le linn na stoirme seo taifeadadh séideán gaoithe 124 m.s.u. ag Cill Chaoil i gContae an Dúin – a bhí ar an luas gaoithe ag leibhéal na farraige is airde a taifeadadh riamh in Éirinn.

TREO NA GAOITHE (céatadán mhinicíocht threo na gaoithe)
Uimhir chiorclaithe =%CEANNSAITHE


Wind Direction

SCÁLA BEAUFORT D’FHÓRSA NA GAOITHE


  Fórsa na Gaoithe   Cur Síos Achomair   Sonraíochtaí d’úsáid ar talamh  

Luas Gaoithe ag 10 méadar os cionn Leibhéal na Talún

              Muirmhílte Méadair sa tsoicind

KM san uair

 
  0   Ciúin     Éiríonn gal go hingearach   <1 <0.3 <1 
  1   Aer éadrom   Taispeánann gal treo na gaoithe ach ní thaispeánann eití treoracha gaoithe treo na gaoithe   1-3 0.3-1.5 1-5 
  2   Séideán éadrom     Gaoth le brath ar an aghaidh, duilleoga ag siosarnach, bogann an ghaoth gnáth-eití treoracha gaoithe   4-6 1.6-3.3 6-11 
  3   Séideán bog     Duilleoga agus craobhóga ag bogadh de shíor, síneann an ghaoth brat éadrom   7-10 3.4-5.4 12-19 
  4   Séideán measartha     Ardaíonn deannach agus páipéar scaoilte, bogtar craobhacha beaga   11-16 5.5-7.9 20-28
  5   Séideán fionnuar     Tosaíonn crainn bheaga atá faoi dhuilliúr ag luascadh, cruthaítear círíní toinne ar uiscí intíre   17-21 8.0-10.7 29-38
  6   Séideán láidir     Craobhacha móra ag gluaiseacht, feadaíl le cloisteáil ó shreangáin teileagraif, deacair scáth báistí a úsáid   22-27 10.8-13.8 39-49
  7   Neas-ghála     Crainn iomlána ag gluaiseacht, deacair siúl i gcoinne na gaoithe   28-33 13.9-17.1 50-61
  8   Gála   Briseann craobhóga de na crainn, tríd is tríd an-deacair siúl i gcoinne na gaoithe   34-40 17.2-20.7 62-74
  9   Gála láidir     Roinnt damáiste struchtúrach déanta (crocaí simléir agus sclátaí bainte)   41-47 20.8-24.4 75-88
  10   Stoirm   Is annamh a tharlaíonn seo intíre, crainn bainte ó fhréamh, damáiste suntasach struchtúrach   48-55 24.5-28.4 89-102
  11   Stoirm fhíochmhar    Is annamh a tharlaíonn seo, de ghnáth bíonn damáiste forleathan ann dá bharr   56-63 28.5-32.6 103-117
  12   Hairicín   -   64 agus os a chionn 32.7 agus os a chionn 117 agus os a chionn

 
MET ÉIREANN, Glasnevin Hill, Dublin 9, Ireland Tel: +353-1-8064200 Fax: +353-1-8064247

© The material on this site is Met Éireann copyright. The name Met Éireann and the Met Éireann logo are registered trademarks. Copyright Notice.
Times indicated in forecasts and reports may be local or UTC.
twitter World Weather Services


Site Design and Development by FUSIO