Met Éireann - met.ie - The Irish Meteorological Service Online met.ie
The Irish Meteorological Service Online
  Baile - Aeráid - Sonraí agus Táirgí Aeráide
 

 

Sonraí agus Táirgí Aeráide


Tá sonraí stairiúla clíomeolaíochta ónár stáisiúin shionoptacha le fáil anseo. Tá sraith de shonraí fadtéarmacha frasaíochta, teochta agus gnéithe eile le breacthaí amhshraithe le fáil ó shuíomh gréasáin an European Climate Assessment & Dataset.  Is é Líonra Tacaíochta Aeráide na hEorpa (ECSN) a chuir tús le ECA&D, agus faigheann sé tacaíocht ó Líonra Sheirbhísí Meitéareolaíochta na hEorpa EUMETNET.

Cuirtear sonraí clíomeolaíochta ar fáil saor in aisce i gcás go lorgaítear iad faoi na Rialacháin um Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol (Rialacháin AIE).

Is gá duit:

 • Iarratas a chur isteach chuig ár nOifigeach AIE, Josephine Prendergast, ach ríomhphost a chur chuig Josephine.Prendergast@met.ie nó i scríbhinn chuig an Oifigeach AIE, Met Éireann, Cnoc Ghlas Naíon, Baile Átha Cliath 9
 • Do shonraí teagmhála a sholáthar,
 • Bheith chomh sonrach agus s féidir leat faoi na sonraí clíomeolaíochta atá ag teastáil uait e.g. stáisiú(i)n/tréimhsí ama/ eilimintí.

De ghnáth, i gcás go bhfuil na sonraí ar fáil, cuirfear iad chugat laistigh de thréimhse mhíosa ó dháta d’iarratas AIE a fháil.

De ghnáth, i gcás go bhfuil na sonraí ar fáil, cuirfear iad chugat laistigh de thréimhse mhíosa ó dháta d’iarratas AIE a fháil.

Is féidir raon sonraí agus táirgí Aeráide a fháil ach Foirm Ordaithe a líonadh trí dhul i dteagmháil le Fiosrúcháin Aeráide. Bíonn costas ag gabháil le sonraí clíomeolaíochta a sholáthar mura lorgaítear iad faoi na rialacháin AIE.. Ar thaobh na láimhe deise tá liosta na dTáirgí Aeráide is mó a bhfuil éileamh orthu. Roghnaigh táirge le haghaidh tuilleadh sonraí. Chun freagairt phras a chinntiú, cuir na sonraí seo a leanas ar fáil:

 • Ainm.
 • Cuideachta, má bhaineann sé le hábhar.
 • Seoladh.
 • Seoladh ríomhphoist.
 • Uimhir Theagmhála.
 • Réimse, limistéar do shuime.
 • An táirge atá de dhíth.
 • Sonraí – in aghaidh na huaire/an lae/na míosa/na bliana. 
 • Tréimhsí ama (dátaí).

Tá cuid mhór eolais ar fáil ar ár mbunachar sonraí ónár stáisiúin Shionoptacha, Aeráide agus Báistí.

 • Stáisiúin shionoptacha – taifeadann siad seo eilimintí meitéareolaíocha gach uair an chloig, mar shampla teochtaí aeir agus ithreach, báisteach, gaoth, brú, aimsir, scamaill, léargas, bogthaise, grian. Tá eilimintí sa bhreis ag roinnt díobh, mar shampla radaíocht na gréine, galú agus easnaimh thaise na hithreach.
 • Stáisiúin Aeráide – taifeadann siad seo eilimintí meitéareolaíochta ar bhonn laethúil, mar shampla báisteach, uasteochtaí agus íosteochtaí. Taifeadann roinnt díobh teochtaí ithreacha agus talún, grian, radaíocht gréine agus galú.  
 • Tá thart ar 550 stáisiún Báistí a thaifeadann báisteach ar bhonn laethúil.

Is féidir linn sonraí a sholáthar trí Ríomhphost, Facs, an post, FTP, CD ROM. A luaithe is atá do Fhoirm Ordaithe againn, is féidir linn meastachán ar an gcostas a thabhairt duit, má iarrann tú é. Má tá a fhios agat go díreach cad atá de dhíth ort agus má thugann tú do chuid sonraí íocaíochta, is féidir linn tús a chur le d’iarratas láithreach. Tá réamhíocaíocht de dhíth sula ndéantar iarratais a phróiseáil. Is féidir íocaíochtaí a dhéanamh le Visa, Mastercard, seic, ordú poist, dréacht bainc nó uimhir ordaithe ceannaigh do chustaiméirí rialta. Níl taifead go hiomlán neamhbhriste d’eilimintí ar leith ag roinnt de na stáisiúin Aeráide agus Báistí. Coinnítear an chuid is mó de na sonraí roimh 1941 i bhfoirm páipéir amháin. Ó 1941 ar aghaidh tá an mhórchuid dár sonraí coinnithe i dtáblaí i mbunachar sonraí coibhneasta Ingres. Níl cead sonraí Aeráide a atáirgeadh, a athúsáid nó a athdháileadh d’aon chuspóir tráchtála, nó a dháileadh ar thríú páirtí, gan cead a fháil i scríbhinn ó Met Éireann.dtáblaí i mbunachar sonraí coibhneasta Ingres. Níl cead sonraí Aeráide a atáirgeadh, a athúsáid nó a athdháileadh d’aon chuspóir tráchtála, nó a dháileadh ar thríú páirtí, gan cead a fháil i scríbhinn ó Met Éireann.

 

MET ÉIREANN, Glasnevin Hill, Dublin 9, Ireland Tel: +353-1-8064200 Fax: +353-1-8064247
© The material on this site is Met Éireann copyright. The name Met Éireann and the Met Éireann logo are registered trademarks. Copyright Notice.
Times indicated in forecasts and reports may be local or UTC.
twitter World Weather Services