Met Éireann - met.ie - The Irish Meteorological Service Online met.ie
The Irish Meteorological Service Online
  Baile - Seirbhísí Eitlíochta
 

 

Seirbhísí Eitlíochta

Ceann de na tascanna is tábhachtaí atá ag Met Éireann ná seirbhísiú a dhéanamh ar riachtanais eitlíochta faoi rialacháin EESI. Tá chuid shuntasach dár n-acmhainní tiomnaithe don tasc seo, le roinnt chomhfhreagrach dár mbuiséad a fhorchúiteamh ar bhonn gnóthaithe costais trí tháillí cúrsa. 

Is é tasc na Rannóige seo ná réimse leathan áiseanna meitéareolaíochta a sholáthar don eitlíocht shibhialta, mhíleata agus ghinearálta. Tá Rannóg na Seirbhísí Eitlíochta déanta suas den Lároifig Eitlíochta ag Aerfort na Sionainne, in éineacht leis na hoifigí meitéareolaíochta ag aerfoirt Bhaile Átha Cliath, Chorcaí agus Mhic Easmainn. Eisíonn sé réamhaisnéisí (Réamhaisnéisí Aeradróim Teirminéil (RAT) agus Réamhaisnéisí Cheantair Áitiúla) do na haerfoirt éagsúla agus aerpháirceanna níos lú sa tír chomh maith le rabhaidh áitiúla, rabhaidh (Sigmets) do Réigiún Faisnéise faoi Eitiltí na hÉireann, doiciméadú faoi bhealach agus faisnéisiú.

Soláthraítear Seirbhísí Meitéareolaíochta d’Óglaigh na hÉireann agus oiliúint mheitéareolaíochta ag Aeradróm Mhic Easmainn.

NÓTA EOLAIS: Cuireann Met Éireann seirbhís de shonraí eitlíochta ar an ngréasán Féinfhaisnéisithe Meitéareolaíochta (MSB) ar fáil (METARS, TAFS etc.) do phiólótaí agus do chustaiméirí eitlíochta.

Chun cuntas úsáideora a fháil téigh i dteagmháil le:
Seirbhísí Eitlíochta ag Aerfort na Sionainne tríd an Rannóg Eitlíochta ag na sonraí ar an bhFhoirm Theagmhála nó trí ghlaoch a chur ar 061 712950 (Idirnáisiúnta +353 61 712950)

 

 

MET ÉIREANN, Glasnevin Hill, Dublin 9, Ireland Tel: +353-1-8064200 Fax: +353-1-8064247
© The material on this site is Met Éireann copyright. The name Met Éireann and the Met Éireann logo are registered trademarks. Copyright Notice.
Times indicated in forecasts and reports may be local or UTC.
twitter World Weather Services