Met Éireann - met.ie - The Irish Meteorological Service Online met.ie
The Irish Meteorological Service Online
  Baile - Seirbhísí Eitlíochta - Aerfort Chorcaí
 

 

Seirbhísí Eitlíochta

AERFORT CHORCAÍ
Suíomh:

51°50'50" N  8°29'10" W
154M os cionn leibhéal na farraige
Tá Aerfort Chorcaí lonnaithe ar dhroim atá thart ar 6 Km theas ó Chathair Chorcaí.

Stair:
D’oscail an t-aerfort i mí Dheireadh Fómhair 1961, cóngarach do shuíomh na haerpháirce a bhí ann roimhe sin, ar a dtugtaí Farmers Cross. Rinneadh réamh-bhreathnadóireachtaí meitéareolaíochta ag an suíomh seo i 1946-47. Ar dtús, ní dhearnadh breathnadóireacht ach amháin ar iarratas. Ansin, chóir dheireadh 1961 rinneadh iad ar bhonn 24 uair agus mar sin bhí an stáisiún mar pháirt de líonra sionoptach na Seirbhíse Meitéareolaíochta. Osclaíodh rannóg réamhaisnéise do chuspóirí eitlíochta sa bhliain 1966 agus de réir mar a mhéadaigh an t-éileamh ar réamhaisnéisí ginearálta, cuireadh isteach seirbhís uathoibríoch aimsire teileafóin.

Bhí an-mheas ar an tseirbhís seo i measc an phobail, agus bhain sé amach buaic de 750,000 scairt gutháin sa bhliain 1991. 

Cork AirportDhún an rannóg réamhaisnéise eitlíochta sa bhliain 1988, agus ghlac an Lároifig Eitlíochta ag Aerfort na Sionainne freagracht as na réamhaisnéisí. Is féidir le píolótaí úsáid a bhaint anois as seirbhís féinfhaisnéisithe a sholáthraíonn Met Éireann, sa príomhchoimpléasc teirminéil. Soláthraíonn an áis seo na pictiúir radair, RATanna, METARanna, cairteacha gaoithe uachtaraí agus Aimsire Suntasacha is déanaí, agus déantar gach rud a nuashonrú chomh luath is atá na sonraí nua ar fáil. Tá nasc teileafóin leis an réamhaisnéiseoir in Aerfort na Sionainne ar fáil chomh maith.

Tá an t-aerfort tugtha go háirithe do cheo. Tarlaíonn seo siocair a shuímh gar don chósta theas agus a airde os cionn leibhéal na farraige. Siocair thabhairt isteach stádas Chatagóir 2 sa bhliain 1990 áfach, thit an líon atreoruithe eitilte go mór, cé go mbeidh ainm ag aerfort Chorcaí mar aerfort ceoch do roinnt daoine go deo.

 

MET ÉIREANN, Glasnevin Hill, Dublin 9, Ireland Tel: +353-1-8064200 Fax: +353-1-8064247
© The material on this site is Met Éireann copyright. The name Met Éireann and the Met Éireann logo are registered trademarks. Copyright Notice.
Times indicated in forecasts and reports may be local or UTC.
twitter World Weather Services