Met Éireann - met.ie - The Irish Meteorological Service Online
 
met.ie - The Irish Meteorological Service Online     
The Irish Meteorological Service Online  

Wednesday, 21 February 2018
  
CLOUDY
-1 Celsius
W Light 
Search:   
Print this webpage
  Baile - Eolas Fúinn - Stáisiúin Bhreathnadóireachta Aimsire - Star Chlár Chlaine Mhuiris
 

 

Stáisiúin Bhreathnadóireachta Aimsire

CLÁR CHLAINNE MHUIRIS

Nuair a bunaíodh Seirbhís Meitéareolaíochta na hÉireann sa bhliain 1936, bhí Clár Chlainne Mhuiris ar cheann de na háiteanna a roghnaíodh le haghaidh stáisiún intíre. An chúis a bhí le stáisiún a chur anseo ná go raibh Clár Chlainne Mhuiris suite i lár Chonnacht, is ann a bhí an malartán teileafóin is mó sa tír, maille le gabhail mhór iarnróid le traenacha gach lá agus seirbhís poist chuig Baile Átha Cliath. 

Sa bhliain 1942, ceannaíodh píosa talún ó theaghlach áitiúil, Teaghlach Mhac an Bheatha. Ba chosúil go raibh sé ina pholasaí ag an Roinn agus ag Seirbhís Meitéareolaíochta na hÉireann le linn na tréimhse sin daoine áitiúla a fhostú, polasaí a lean ar feadh tréimhse fhada sna stáisiúin intíre. Tairgeadh conradh do mhuintir Mhac an Bheatha leis an stáisiún a rith agus ghlac siad leis an tairiscint.

Tháinig ionadaí ó Sheirbhís Meitéareolaíochta na hÉireann chun triúr den teaghlach a oiliúint le breathnadóireacht a dhéanamh agus ionstraimí riachtanacha a chothabháil. Lean an traenáil seo ar feadh tuairim is trí seachtaine agus d’oscail an stáisiún ar an 13 Samhain 1943.

D’oibrigh an triúr ar a seal gach 12 uair - 0400Z go 1600Z agus 1600Z go 0400Z, agus ghlac siad breathnadóireachtaí gach trí huaire - 0400Z, 0700Z, 1000Z, a cuireadh in iúl do Bhaile Átha Cliath ar an teileafón. Seoladh na cairteacha agus na foirmeacha (7441 srl.) chuig an gCeanncheathrú gach cúpla lá. Coinníodh an córas seo ar feadh sé bliana nó mar sin.
Maidir leis an gcogadh, tá foirmeacha tuairiscíochta aimsire F7441 fós i gClár Chlainne Mhuiris don tréimhse nuair a rinneadh ionradh ar an bhFrainc, a dhearbhaíonn go raibh feabhas ag teacht ar an aimsir sa chuid eile d’Éirinn agus go raibh ardbhrú ag teacht an treo in ionad an lagbhrú a bhí ann. Seo a leanas na sonraí ar an bhfoirm F7441: 4 Meitheamh 1944. 1300Z. Gaoth 210 17msu, séideáin 42msu, báisteach leanúnach, 999mbs. 6 Meitheamh 1944 1300Z, (D-Day); gaoth ;290 20msu, sealanna d’aimsir ghlan, brú; 1014mbs agus é ag ardú.

Is de bharr go raibh feabhas ag teacht ar an aimsir, le tuairiscí ó Theach Solais an Fhóid Dhuibh, agus is dócha, ó Chlár Chlainne Mhuiris, go ndeachthas ar aghaidh leis an ionradh ar an bhFrainc ar an 6 Meitheamh 1944. Beidh cuimhne mhaith ag daoine ar an saineolaí aimsire sa scannán  "The Longest Day" agus an t-eolas seo á thabhairt aige don Ghinearál Eisenhower agus do na Leas-Chinn Foirne. Ag staid éigin sa bhliain 1949, cinneadh go raibh gá ag Seirbhís Meitéareolaíochta na hÉireann le breathnadóireachtaí gach uair an chloig ó na stáisiúin intíre amhail Clár Chlainne Mhuiris. Cinneadh daoine a fhostú ar bhonn lánaimseartha buan sa stáisiún.

Sa bhliain 1996, dúnadh stáisiún Chlár Chlaine Mhuiris agus athlonnaíodh an fhoireann go hAerfort Chnoc Mhuire. Sna nóchaidí luatha, suiteáladh córas nua ríomhairithe uathoibríoch aimsire (CUA) agus íoslódáladh na sonraí uaidh seo chuig an bpriomhríomhaire sa Cheanncheathrú. Reáchtáladh é seo i gcomhar leis an tuairisciú a rinne daoine de láimh ar feadh roinnt blianta agus tá an CUA CAMOS anois ag feidhmiú in Oifig Meitéareolaíochta Chlár Chlainne Mhuiris .

I measc na dtosca aimsire ba shuntasaí i gClár Chlainne Mhuiris bhí  an sneachta sa bhliain 1947. (Is cuimhin le Roibeárd Mac an Bheatha treabhadh trí sé throigh sneachta chun teacht ar an stáisiún), Hairicín Debbie 1961, oícheanta stoirme eile amhail oíche an 27 Eanáir 1974 nuair a taifeadadh séideáin ghaoithe de 96 muirmhíle a bhain sclátaí agus a d’fhág iad scaipthe ar fud na sráideanna.

 
MET ÉIREANN, Glasnevin Hill, Dublin 9, Ireland Tel: +353-1-8064200 Fax: +353-1-8064247

© The material on this site is Met Éireann copyright. The name Met Éireann and the Met Éireann logo are registered trademarks. Copyright Notice.
Times indicated in forecasts and reports may be local or UTC.
twitter World Weather Services


Site Design and Development by FUSIO