Met Éireann - met.ie - The Irish Meteorological Service Online met.ie
The Irish Meteorological Service Online
  Baile - Eolas Fúinn - Rannóga Met Éireann - Research - An Leabharlann

 

Déan Taighde sna Bailiúcháin Speisialta

Bailiúcháin Speisialta

I Leabharlann Met Éireann tá sraith thábhachtach de leabhair agus d’irisí stairiúla, a d’fhág R.H. Scott le huacht don leabharlann. Chomh maith leis sin, tá bailiúchán lámhscríbhinní ann, lena n-áirítear bearthnóireachtaí lámhscríofa a breacadh síos ag stáisiúin éagsúla mheitéareolaíochta ar fud na hÉireann ó lár an naoú haois déag.

Samplaí dena bhfuil inár stoc sa Bhailiúchán Speisialta

  • Tuairiscí seachtainiúla aimsire d’Éirinn ó 1878
  • Cláir de bhreathnóireachtaí meitéareolaíochta do thuairim is 40 suíomh in Éirinn, ag dul siar chomh fada le 1855. Sna breathnóireachtaí sin áiríodh teocht, gaoth, báisteach, grianradaíocht, sneachta agus grian.
  • Cláir laethúla báistí in Éirinn, ag dul siar chomh fada leis na 1870í.
  • Roinnt dialann d’aimsir luath
  • Íomhánna stairiúla

Bailiúcháin Lámhscríbhinní

Tá roinnt mhaith lámhscríbhinní meitéareolaíochta againn ó 1855. Tá sonraí luachmhara eolaíochta iontu ó áiteanna éagsúla ar fud na hÉireann. Cliceáil ar na naisc thíos chun tuilleadh eolais a fháil faoi na bailiúcháin lámhscríbhinní:

Sraith Póstaer sa Bhailiúchán Speisialta

Is é aidhm na sraithe póstaer seo béim a leagan ar roinnt de na gnéithe ar leith a bhaineann leis an mbailiúchán lámhscríbhinní. Go dtí seo, tá trí phóstaer sa tsraith, agus gach ceann a insíonn scéal faoi ghníomhaíocht mheitéareolaíocht ag áit éagsúil sa tír; Réadlann Mhacréidh, Co. Shligigh, Coláiste na Tríonóide Baile Átha Cliath, Cearnóg Mhic Liam Baile Átha Cliath.

Cliceáil ar na naisc thíos chun amharc ar phóstaeir i bhformáid PDF.

Taispeántas digiteach: Breá seasta le linn na stoirme

Déanann an taispeántas gearr seo cur síos ar fhorbairt na meitéareolaíochta in Éirinn ó na 1800í luatha go dtí 1936, nuair a bunaíodh an tSeirbhís Meitéareolaíochta na hÉireann. Tarraingíonn an taispeántas aird ar oidhreacht shaibhir sonraí meitéareolaíochta agus cuireann sé béim ar ár breathnóirí aimsire a d’fhan tiomanta lena iarracht eolaíochta laethúil i rith na mblianta, uaireanta in aghaidh gach rud.

Is é seo compánach digiteach chuig taispeántas speisialta a bhí ar oscailt don phobal ag Ionad Cuairteoirí Theach an Chustaim ó 17 Márta - 3 Aibreán 2016 mar chuid den chlár 1916 comórtha.

Cliceáil anseo chun an leagan digiteach den taispeántas a léamh.

 

 

MET ÉIREANN, Glasnevin Hill, Dublin 9, Ireland Tel: +353-1-8064200 Fax: +353-1-8064247
© The material on this site is Met Éireann copyright. The name Met Éireann and the Met Éireann logo are registered trademarks. Copyright Notice.
Times indicated in forecasts and reports may be local or UTC.
twitter World Weather Services