Met Éireann - met.ie - The Irish Meteorological Service Online met.ie
The Irish Meteorological Service Online
  Baile - Eolas Fúinn - Rannóga Met Éireann - Rannóg Seirbhíse do Chustaiméirí

 

Rannóga Met Éireann
Rannóg Seirbhíse do Chustaiméirí


An phríomhfhreagracht atá ar an Rannóg seo ná feabhas a chur ar chumas tuillimh airgid na Seirbhíse. Na tascanna atá aici ná: cur leis an mbunachar custaiméirí, custaiméirí reatha a spreagadh le cur lena dtáirgí, idirchaidreamh a dhéanamh leis na Rannóga eile san fhorbairt ar tháirgí níos spriocdhírithe, feabhas a chur ar chur i láthair agus mhodhanna scaipthe na dtáirgí seo agus na dtáirgí reatha tráchtála. Chomh maith leis sin tá ról aici i bhfeabhas a chur ar cháilíocht agus ar chineál na dtáirgí atá á soláthar dár gcustaiméirí ‘na seirbhísí poiblí aimsire’.

Is ar an Rannóg Tráchtála atá an phríomhfhreagracht as na nithe seo a leanas: an Tuarascáil Bhliantúil agus ábhar bolscaireachta a ullmhú, páirt a ghlacadh i seónna/dtaispeántais, fógraíocht a dhéanamh agus freagracht as gach réimse a bhfuil ‘pearsona poiblí’ ag an tSeirbhís ann. Tá an Rannóg Tráchtála freagrach as cur i láthair, cur chun cinn agus margaíocht a dhéanamh ar an mbeartaíocht le seirbhísí a bhfuil conarthaí ag baint leo. Tá liosta ar leithligh ar fáil d’uimhreacha teagmhála d’iarratais aon uaire ar réamhaisnéisí sainoiriúnaithe, ar chomhairleoireacht agus ar sheirbhísí rabhaidh.

Ceann na Rannóige: folamh

 

MET ÉIREANN, Glasnevin Hill, Dublin 9, Ireland Tel: +353-1-8064200 Fax: +353-1-8064247
© The material on this site is Met Éireann copyright. The name Met Éireann and the Met Éireann logo are registered trademarks. Copyright Notice.
Times indicated in forecasts and reports may be local or UTC.
twitter World Weather Services