Met Éireann - met.ie - The Irish Meteorological Service Online met.ie
The Irish Meteorological Service Online
  Baile - Eolas Fúinn - An Rannán Seirbhísí Gnó  

 

Rannóga Met Éireann


An Rannán Seirbhísí Gnó

Tá an Rannán Seirbhísí Gnó freagrach as feidhmeanna riaracháin agus gnó Met Éireann, lena n-áirítear airgeadas, buiséadú, pearsanra, cóiríocht, traenáil agus nithe eile, mar shampla idirchaidreamh leis na hAonaid Phearsanra agus Airgeadais sa Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil, le Ranna Rialtais eile agus le roinnt eagraíochtaí Idirnáisiúnta. Tá an Rannán freagrach as comhordú a dhéanamh ar phleanáil straitéiseach agus gnó laistigh den eagraíocht agus as feidhmeana nua corparáideacha a chur i bhfeidhm de réir ár spriocanna straitéiseacha.

Airítear freisin i measc fheidhmeanna an Rannáin faisnéis aimsire agus chlíomeolaíochta a chur ar fáil trí sheirbhísí meáin dhigiteacha, Córas Bainistithe Cáilíochta ar fud na seirbhíse a chur i bhfeidhm, agus caidrimh a chothú le comhpháirtithe agus le heagraíochtaí maoiniúcháin, ar bhonn náisiúnta agus idirnáisiúnta araon.

Frank Gallagher, Ceann an Rannáin

 

MET ÉIREANN, Glasnevin Hill, Dublin 9, Ireland Tel: +353-1-8064200 Fax: +353-1-8064247
© The material on this site is Met Éireann copyright. The name Met Éireann and the Met Éireann logo are registered trademarks. Copyright Notice.
Times indicated in forecasts and reports may be local or UTC.
twitter World Weather Services