Met Éireann - met.ie - The Irish Meteorological Service Online
 
met.ie - The Irish Meteorological Service Online     
The Irish Meteorological Service Online  

Monday, 19 February 2018
  
MIST
10 Celsius
W Moderate 
Search:   
Print this webpage
  Baile - Eolas F˙inn

 

Eolas F˙inn


Tá Met Éireann, Seirbhís Náisiúnta Meitéareolaíochta na hÉireann, ina chuid den Roinn Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil. Tá sé ar an bpríomhsholáthróir a chuireann eolas faoin aimsir agus faoi sheirbhísí bainteacha ar fáil d’Éirinn.

Malin Head Sunrise Image Malin Head Building Image wearther Satellite Image Weather Airplane Image Met Eireann Headquarters image

 

Ár Ráiteas Misin

An misean atá againn ná breathnú, miondealú agus fáistiniú a
dhéanamh ar aimsir agus ar aeráid na hÉireann, agus raon
seirbhísí meitéareolaíochta agus eolas gaolmhar den scoth a
sholáthar dár gcustaiméirí. Is é atá is gceist sa Ráiteas Misin ná go ndéanfaimid, mar Sheirbhís
Meitéareolaíochta, na nithe seo a leanas:

  • ár ndícheall a chinntiú go ndéantar saol agus maoin an phobail a chosaint trí réamhaisnéis aimsire agus rabhaidh thráthúla a eisiúint
  • oibriú go héifeachtach ar mhaithe le rathúnas náisiúnta agus le cuspóirí an Rialtais trí sheirbhísí meitéareolaíochta cuí a sholáthar do gach earnáil
  • dualgais an Stáit a chomhlíonadh maidir le seirbhísí meitéareolaíochta a sholáthar don earnáil eitlíochta
  • sástacht an chustaiméara a chinntiú trí anailís chúramach a dhéanamh ar aiseolas ón úsáideoir deiridh, agus trí fheabhas leanúnach a chur ar raon agus ar chaighdeán ár seirbhísí, ar chostéifeacht ár gcuid oibríochtaí agus ar chaighdeán iomlán na seirbhíse
  • timpeallacht oibre ghairmiúil thacúil a chothú d'fhonn fostaithe atá tiomanta dá gcuid oibre a mhealladh agus a choinneáil
  • a chinntiú go ndéantar bonneagar meitéareolaíochta costéifeachtach den scoth a chothú agus feabhas a chur air, ag teacht le ceanglais agus acmhainní náisiúnta
  • cur le caighdeán ár gcartlanna clíomeolaíocha agus rochtain éasca agus éifeachtach a chur ar fáil ar ár mbunachair shonraí
  • páirt a ghlacadh san fhorbairt leanúnach atá ar bun ar mheitéareolaíocht agus ar a feidhmeanna, i gcomhar lenár bpáirtithe meitéareolaíochta Eorpacha agus leis an bpobal eolaíochta i gcoitinne
  • oibriú ar mhaithe leis an monatóireacht éifeachtach agus leis an dea-bhainistíocht ar an gcomhshaol nádúrtha
  • páirt a ghlacadh, maidir le cúrsaí eolaíochta, sa díospóireacht ar athrú aeráide
 
MET ÉIREANN, Glasnevin Hill, Dublin 9, Ireland Tel: +353-1-8064200 Fax: +353-1-8064247

© The material on this site is Met Éireann copyright. The name Met Éireann and the Met Éireann logo are registered trademarks. Copyright Notice.
Times indicated in forecasts and reports may be local or UTC.
twitter World Weather Services


Site Design and Development by FUSIO